1. Books

  1.

  Rožukalne, A. (zin.red.). (2021). Digitalizācija un sabiedrība. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. ISBN 978-9934-610-06-6

  2.

  Rožukalne, Anda. Latvia’s Media Owners. [Electronic book]: A monograph on Latvia’s media system and the most important owners thereof / A. Rožukalne. Rīga: Zinātne, 2013. – E-grāmata pieejama: https://www.amazon.com/Latvias-Owners-monograph-important-thereof-ebook/dp/B00CWKBQDQ

  3.

  Rožukalne, Anda. Kam pieder Latvijas mediji?: monogrāfija par Latvijas mediju sistēmu un ietekmīgākajiem mediju īpašniekiem. [Monograph Latvia’s Media Owners. A monograph on Latvia’s media system and the most important owners thereof, in Latvian, Summary in English.] / A. Rožukalne. – Rīga: Zinātne, 2013. - 351 lpp. ISBN 978-9984-879-49-9

  4.

  Rožukalne, Anda. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija: monogrāfija par žurnāliem, žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem Latvijā. [What? Where? How? Contemporary Media Audiences, in Latvian, Summary in English.] / A. Rožukalne. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. – 350, [1] lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. UDK 070:316(474.3)

Anda Rozukalne, Riga Stradiņa University

Built with Berta.me